English version
Skontaktuj się z nami pod numerami +48 691 660 700 lub +48 607 335 557

Faktury i paragony

Jesteśmy legalnie działającą firmą, będącą czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Wszystkie ceny podane na stronie caffepedron.pl są kwotami brutto i zawierają podatek VAT w stosownej wysokości.

Do każdego złożonego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny albo fakturę VAT.

  1. Paragon fiskalny

Paragon fiskalny jest wystawiany do każdego zamówienia, gdy nie zostały w nim podane odpowiednie dane pozwalające wystawić fakturę VAT. Wydruk z kasy fiskalnej jest dołączany do przesyłki. Jeżeli paczka została Państwu doręczona, to znaczy, iż paragon fiskalny również musiał do Państwa dotrzeć.

  1. Faktura VAT

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymać do złożonego zamówienia fakturę VAT, wymagane jest podanie prawidłowych danych umożliwiających jej wystawienie w procesie rejestracji konta oraz składania zamówienia. W takim przypadku faktura VAT jest dołączana do przesyłki.  Jeżeli paczka została Państwu doręczona, to znaczy, iż faktura VAT również musiała do Państwa dotrzeć.

W przypadku niewystawienia faktury VAT wskutek niepodania danych późniejsze wystawienie faktury VAT nie będzie możliwe. Wysłanie duplikatu faktury VAT podlega opłacie w wysokości 20,00 zł brutto.